JÄSENKORJAUS

Kansanparannuksen tunnetuin muoto Suomessa lienee tänä päivänä jäsenkorjaus. Se on hieronnan ohella paitsi maamme, myös maailman, vanhinta kansanparannusperinnettä. Usein todetaankin: ”Jos se on toiminut jo tuhansia vuosia, toimii se nytkin”. Jäsenkorjauksen vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti ja sillä on tieteellisesti todennettuja vaikutuksia esimerkiksi selän liikkuvuuteen. Hoidon teho perustuu yhtäältä jäsenkorjaajien hyvään anatomian tuntemukseen, toisaalta hoidon kokonaisvaltaisuuteen.

 

SELKÄ, HEIKKO KOHTAMME

 

Selkärangan käsittelyä harjoitettiin jo Hippokrateen (n. 460-377 eaa.) ja Albucasisin (936 – 1013) aikana. Vanhaa kreikkalaista ja arabialaista lääketiedettä kuvaavista lähteistä nähdään, kuinka hoidettavan selkärankaa venytellään ja nikamia laitetaan paikoilleen. Selkä näyttää siis olleen ihmisen heikoin kohta kautta aikojen. Monien sairauksien syyn sanotaan nykyisinkin löytyvän selästä.

 

KÄDET, KAUNIIT TYÖVÄLINEET

 

Kansanparannuksessa, jäsenkorjauksessakin, tullaan toimeen lähinnä käsien ja järjenkäytöllä, puheella ja suurilla korvilla. Hoito lähtee liikkeelle yhä samoista lähtökohdista kuin 1000 vuotta sitten; hoidettavan tarinasta, sen kuuntelemisesta ja ymmärryksestä sekä hoidettavan tutkimisesta, ensisijaisesti käsillä.

 

Kädet ovatkin kansanparantajan tärkein työväline, joilla hoitoa voidaan antaa melkein millaisissa olosuhteissa tahansa. Vanhimmat Suomesta kerätyt muistiinpanot kertovat peukaloilla annettavasta kivun hoidosta.

 

KOKONAISVALTAISTA PERINNEHOITOA

 

Kansanparannuksessa tähdätään kokonaisuuden hoitamiseen. Ihminen toimii kokonaisuutena, häntä tulee siis hoitaakin kokonaisuutena. Ongelmat ja vaivat löytävät meistä kustakin oman heikon kohtamme ja iskevät siihen. Keho toimii kivun tai ahdistuksen varastona. Paraneminen ei tarkoita yksin fyysistä kehon toipumista vaan vapautumista peloista ja ajatuksista omaa itseä ja muita kohtaan. Mielenrauha ja tyyneys johtavat fyysiseen paranemiseen.

 

Jäsenkorjauksella hoidetaan kehon tukielimistöä koko kinesteettisessä ketjussa; hoidossa löysätään lihaskireyksiä ja korjataan nikamien ja nivelten virheasentoja käyttämällä hyödyksi kehon omia liikeratoja. Tavoitteena on palauttaa kehon rakenteellinen ja toiminnallinen tasapaino.

 

Nikamia käsitellessään jäsenkorjaaja korjaa käsiottein nikamien ja nivelten asentoja ja toimintavirheitä. Hän tunnustelee herkin sormin hoidettavan kudoksia ja lihaksia etsien niistä kipeän kohdan. Sen jälkeen hän venyttelee, taivuttelee ja kääntää kipeää kohtaa nähdäkseen liikerajoituksen ja aristavan paikan laajuuden. Lopuksi hän suorittaa varsinaisen jäsenkorjauksen, joka voi olla nopea, napakka nykäisy kivuttomaan suuntaan tai rauhallinen ja hitaampi korjaustapa, kuten Pohjanmaalla tänäkin päivänä käytetty ns. Perskynkkä –menetelmä. Jäsenkorjaus on oikein tehtynä umpiturvallinen hoitomuoto. Selkä- ja niskavaivat ja jäsenten paikoiltaan meno ovat tavallijasimpia syitä, miksi jäsenkorjaajien puoleen on käännytty. Ihmiset osaavat nykyisinkin hakea jäsenkorjauksesta apua erityisesti selän, niska-hartiaseudun ja raajojen ongelmiin.

 

Jäsenkorjaaja käsittelee usein muitakin kudoksia kuin vain kipeää kohtaa. Hän tutkii luustoa, lihaksistoa, jänteitä, niveliä, hermostoa, ihoa ja ihonalaiskudosta kokonaisuudessaan. Hoidettava yleensä istuu tai makaa kovahkolla alustalla hoidon aikana. Hän voi olla myös itse aktiivisesti mukana hoitotoimenpiteissä taivutellen, venytellen tai kiertäen kehoaan jäsenkorjaajan ohjeiden mukaisesti tämän työstäessä kipeitä kudoksia.

 

MONTA TAPAA, YHTEINEN JUURI

Jäsenkorjauksella on itämerensuomalaisessa kulttuurissa pitkät perinteet. Perinteiseen viitataan mm. Kalevalan 15. runossa: ”Jos on luu luiskahtanut, siihen luuta luiskahuta. Jos on jäsen järkähtänyt, siihen jäsentä järkähytä. Jos on liha liikahtanut, siihen lihaa liikahuta. Jos on suoni suikahtanut, siihen suonta suikahuta”.

 

Vaikka jäsenkorjauksessakin tekniikat ja liikkeet ovat kehittyneet paljon viimeisen 20 vuoden aikana, pohjautuu hoito aina vanhaan perinteeseen. Jäsenkorjaus jakautuu Suomessa useisiin eri koulukuntiin; on kalevalaista, perinteistä, kaustislaista ja monia muita jäsenkorjauksen muotoja. Kaikilla niillä on sama juuri. Eri jäsenkorjausmuotoja voidaan ajatella vaikka samana pelinä, jossa toimii kuitenkin eri pelinrakentajat ja siitä voidaan painottaa eri asioita. Kaikki lähtevät kuitenkin halusta auttaa hoidettavaa hänen vaivoissaan.

Suomen Kansanparantajaseuran jäsenkorjaajia

Seuran jäsenistössä on hoitajia eri puolella Suomea, tarvittaessa voit kysyä oman paikkakuntasi osaajista seuran sihteeriltä.

Maaria Alén, Lahti

puh. 040 7192848

www.travellamo.fi

Riitta Kolehmainen, Orivesi / Iittala

puh. 050 468 5034

www.luontaishoitolamielikki.fi

Seppo Pasanen, Helsinki / Nilsiä

puh. 0400 894631

www.seppopasanen.fi


 

© 2017 Suomen Kansanparantajaseura ry